מדיניות פרטיות מורחבת – ברזיל (LGPD)

פורטל הפרטיות > מדיניות פרטיות מורחבת > מדיניות פרטיות מורחבת – ברזיל (LGPD)

חוק הגנת הפרטיות הכללי של ברזיל (LGPD) הוא חוק שנועד להגן על פרטיותם של תושבי ברזיל. החוק קובע כי תושבי ברזיל זכאים לדעת מהו המידע האישי שנאסף עליהם, לשאול את החברה למחוק את המידע האישי שלהם, ולהתנגד לשימוש במידע האישי שלהם לצרכי שיווק ישיר.

מדיניות אי.אמ.אס טכנולוגיות

אי.אמ.אס טכנולוגיות ("החברה") מכבדת את פרטיותך. החברה פועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות הכללי של ברזיל (LGPD) כדי להגן על המידע האישי של תושבי ברזיל.

זכויותיך על פי ה-LGPD

על פי ה-LGPD, יש לך את הזכויות הבאות:

 • הזכות לדעת: אתה זכאי לקבל מידע מסוים מהחברה לגבי המידע האישי שהיא אוספת או משתמשת בו.
 • הזכות לקבל העתק: אתה זכאי לקבל העתק של המידע האישי שהחברה אוספת או משתמשת בו.
 • הזכות למחוק: אתה זכאי לבקש מהחברה למחוק את המידע האישי שלך.
 • הזכות להתנגד לשימוש במידע אישי לצרכי שיווק ישיר: אתה זכאי להתנגד לשימוש במידע האישי שלך לצרכי שיווק ישיר.
 • הזכות להגבלת עיבוד: אתה זכאי לבקש מהחברה להגביל את האופן שבו היא משתמשת במידע האישי שלך.
 • הזכות להעברת מידע: אתה זכאי לקבל את המידע האישי שלך מהחברה בצורה ניתנת לקריאה על ידי מכונה.
 • הזכות להגיש תלונה: אתה זכאי להגיש תלונה לרשויות להגנת הפרטיות אם אתה מאמין שהחברה הפרה את ה-LGPD.

כיצד החברה מכבדת את ה-LGPD

החברה פועלת בהתאם ל-LGPD במספר דרכים, כולל:

 • החברה מספקת הצהרת פרטיות ברורה וגלויה. ההצהרה מסבירה כיצד החברה אוספת, משתמשת, חושפת ומנהלת את המידע האישי שלך.
 • החברה מאפשרת לך לבקש מידע על המידע האישי שהיא אוספת או משתמשת בו. החברה תספק לך את המידע האישי שלך בתוך 15 יום מהבקשה שלך.
 • החברה מאפשרת לך למחוק את המידע האישי שלך. החברה תמחק את המידע האישי שלך בתוך 15 יום מהבקשה שלך, אלא אם כן היא מחויבת לשמור על המידע האישי שלך על פי חוק.
 • החברה מאפשרת לך להתנגד לשימוש במידע האישי שלך לצרכי שיווק ישיר. החברה תפסיק להשתמש במידע האישי שלך לצרכי שיווק ישיר תוך 15 יום מהבקשה שלך.
 • החברה מאפשרת לך להגביל את האופן שבו היא משתמשת במידע האישי שלך. החברה תיענה לבקשה שלך להגביל את האופן שבו היא משתמשת במידע האישי שלך תוך 15 יום מהבקשה שלך.
 • החברה מאפשרת לך לקבל את המידע האישי שלך בצורה ניתנת לקריאה על ידי מכונה. החברה תספק לך את המידע האישי שלך בצורה ניתנת לקריאה על ידי מכונה תוך 15 יום מהבקשה שלך.