תנאים והגבלות


תנאים והגבלות באתרי הארגון


?מזה תנאים והגבלות

תנאים והגבלות זה מסמך המסדיר את מהערכת היחסים החוזית שלנו איתכם כאשר אתם משתמשים באתרים שלנו

התקנון הזה מבהיר לכם את תנאי השימוש באתרים ובשירותים שלנו
תנאים והגבלות מייצגים את המסמך המסייע בטיפול בעיות ומניעתן מלכתחילה
בגלל זה התנאים וההגבלות הינם בסיסיים במקרים רבים ליצירת הגנה

למידע על התנהלות בשרתי משחק לחצו פה

פתח דבר

התנאים וההגבלות הבאות (יחד, "תנאים והגבלות") חלים על השימוש שלכם
("להלן: "אתרי האינטרנט) IMS - Network לרבות כל תוכן פונקציונליות ושירותים המוצעים ב

 אנא קראו את התנאים והגבלות שלנו לפני שתתחילו להשתמש באתרים שלנו מכיוון שבשימוש באתרים אתם מסכימים להיות מחוייבים לתנאים אלו

אנו שומרים לעממנו את הזכות לשנות את התנאים והגבלות הללו. אתם מאשרים ומסכימים שבאחריותכם להיכנס לאתר הזה ולהתעדכן בתנאים החדשים
השימשו שלך באתרים שלנו לאחר שינוי בתנאים וההגבלות כאמור יהיו הכרה והסכמה לתנאים החדשים
אנחנו נעשה את המיטב כדיי להודיע על שינויים בפלטפרומות שלנו

התנהלות באתרים

השימוש שלכם באתרים כפוף לכל החוקים והתקנות החלים, ואתם האחראים הבלעדים למהות התקשורת שלכם דרך האתר

על ידי פרסום מידע או שימוש אחר בכל שירות תקשורת, חדר צ'אט, לוח הודעות, קבוצת דיון, ספריית תוכנה או שירותים אינטראקטיביים אחרים שעשויים להיות זמינים עבורכם באתרים או באמצעותם, אתם מסכימים שלא להעלות, לשתף, לפרסם, או להפיץ או להקל על הפצה של כל תוכן - לרבות טקסט, תקשורת, תוכנה, תמונות, צלילים, נתונים או מידע אחר - ש

אינו חוקי, מאיים, מתעלל, מטריד, משמיץ, לשון הרע, הונאה, הונאה, חודר לפרטיות של אחר, נזיקי ומכיל תיאורים או תיאורים מפורשים או גרפיים של מעשים מיניים (כולל אך לא רק שפה מינית בעלת אופי אלים או מאיים המכוונות אצל אדם אחר או קבוצת אנשים אחרים), או מפר
בדרך אחרת את הכללים או המדיניות שלנו

מטריד, משפיל או מפחיד אדם או קבוצת אנשים על בסיס דת, מין, נטייה מינית, גזע, מוצא אתני, גיל או מוגבלות
מפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות פרסום או זכויות קנייניות אחרות של כל צד
מהווה פרסום לא מורשה או לא רצוי, דואר זבל או דואר אלקטרוני בכמות גדולה (המכונה גם "ספאם"), מכתבי שרשרת, כל צורה אחרת של שידול לא מורשה, או כל צורה של הגרלה או הימורים

מכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכנות שנועדו או נועדו לשבש, להזיק או להגביל את תפקוד כל תוכנה, חומרה או ציוד תקשורת או לפגוע או להשיג גישה בלתי מורשית לכל מידע או מידע אחר של כל צד שלישי

מתחזה לכל אדם או ישות, לרבות כל אחד מהעובדים או הנציגים שלנו

איננו תומכים ואינו נושאים באחריות כלשהי לתוכן של כל חומר שהועלה או נשלח על ידי משתמשי צד שלישי באתר
בדרך כלל איננו מסננים מראש, מפקחים או עורכים את התוכן המתפרסם על ידי משתמשים בשירותי תקשורת, חדרי צ'אט, לוחות הודעות, קבוצות דיון, ספריות תוכנה או שירותים אינטראקטיביים אחרים שעשויים להיות זמינים באתרים זה או באמצעותם

עם זאת, לנו ולסוכנים שלנו יש את הזכות לפי שיקול דעתם הבלעדי להסיר כל תוכן שלפי שיקול דעתנו אינו תואם את תנאי השימוש הללו וכל כללי התנהגות משתמשים אחרים עבור האתר שלנו, או שהוא מזיק, מעורר התנגדות, או לֹא מְדוּיָק
 איננו אחראים לכל כשל או עיכוב בהסרת תוכן כזה
אתם מסכימים בזאת להסרה כזו ומוותרים על כל תביעה נגדנו הנובעת מהסרה כזו של תוכן

אתם מסכימים שאנו רשאים בכל עת, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק את החברות, החשבון או השתייכותך אחרת לאתרים שלנו ללא הודעה מוקדמת אליך על הפרת כל אחת מההוראות לעיל

בנוסף, אתם מאשרים כי אנו נשתף פעולה באופן מלא עם חקירות של הפרות של מערכות או אבטחת רשת באתרים אחרים, לרבות שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בחקירת חשד להפרות פליליות

קניין רוחני

על ידי קבלת תנאים והגבלות אלה, אתם מאשרים ומסכימים שכל התוכן המוצג לכם באתרים מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות  פטנטים או זכויות וחוקים קנייניים אחרים, והוא בבעלותם הבלעדית של הארגון או הפרטנרים העסקיים שלנו וגם צדדים שלישיים העובדים איתנו

אתם רשאים להשתמש בתוכן רק לפי אישור מפורש מאתנו או מספק התוכן הספציפי
 למעט עותק בודד שנעשה לשימוש אישי בלבד, אינכם רשאים  להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר או להפיץ מסמכים או מידע מהאתרים שלנו בכל צורה או בכל אמצעי ללא אישור מראש ובכתב מאתנו, או ספק התוכן הספציפי, ואתם האחראים הבלעדים לקבלת הרשאה לפני שימוש חוזר בכל חומר המוגן בזכויות יוצרים הזמין באתרים שלנו

אתרים צד שלישי

האתרים שלנו עשוים לקשר אותכם לאתרים אחרים באינטרנט או לכלול בדרך אחרת הפניות למידע, מסמכים, תוכנות, חומרים ו/או שירותים המסופקים על ידי גורמים אחרים
 אתרים אלה עשויים להכיל מידע או חומר שחלק מהאנשים עשויים למצוא בהם בלתי הולם או פוגעני

אתרים וגורמים אחרים אלה אינם בשליטתנו, ואתם מאשרים שאיננו אחראים לדיוק, תאימות לזכויות יוצרים, חוקיות, הגינות או כל היבט אחר של התוכן של אתרים כאלה, וכן איננו אחראים לשגיאות או השמטות ב כל התייחסות לצדדים אחרים או למוצרים ולשירותים שלהם
 הכללת קישור או הפניה כאלה מסופקת רק מטעמי נוחות
אין זה מרמז על אישור או שיוך לאתר או לגורם מצדנו, או כל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת

ויתור על אחריות, מגבלות אחריות ושיפוי

השימוש שלכם באתרים שלנו הוא על אחריותכם הבלעדית
 האתרים מסופקים "כפי שהם" ו"כפי שזמינים", אנו מתנערים מכל אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, האחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה

איננו אחראים לנזקים, ישירים או תוצאתיים, הנובעים מהשימוש שלכם באתרים, ואתם מסכימים להגן, לשפות ולפתור אותנו מכל תביעה, הפסדים, עלויות אחריות והוצאות (כולל אך לא רק שכר טרחת עורך דין) הנובע מהפרה שלכם של כל זכויות של צד שלישי

אתם מאשרים שיש לך רק רישיון מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה להשתמש באתרים. מכיוון שהאתר יכול לכול שגיאות או באגים
 אתם מסכימים שתשתמש בו בזהירות ותימנע משימוש בו בדרכים שעלולות לגרום לאובדן כל רכוש או מידע של צד שלישי שלכם
או של כל צד שלישי

תקופה וסיום

תנאים והגבלות אלה ייכנסו לתוקף עבורכם בעת יצירת חשבון או כאשר תתחילו להשתמש באתרים שלנו ויישארו בתוקף עד לסיום על ידכם או על ידנו

שומרת לעצמה את הזכות לסיים תנאים והגבלות אלה IMS - Network
או להשעות את חשבונכם בכל עת במקרה של שימוש בלתי מורשה, או חשד לשימוש
בלתי מורשה באתרים בין אם בניגוד לתנאים וההגבלות הללו ובין אם אחרת

תסיים את התנאים וההגבלות האלה IMS - Network אם
או תשעה את חשבונכם מכל אחת מהסיבות המפורטות בסעיף זה
לא תהיה כל אחריות או אחריות כלפיכם IMS - Network ל

ישום

רשאית להקצות תנאים והגבלות אלה או IMS - Network
כל חלק ממנו ללא הגבלות
אינכם רשאים להקצות תנאים והגבלות אלה או
כל חלק מהתנאים וההגבלות אלו לצדדים שלישים כלשהם

חוק מסדיר

תנאים והגבלות אלה וכל מחלוקת או תביעה הנובעת או קשורות אליהם, יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקים הפנימיים של מדינת ישראל
מבלי לתת תוקף לכל בחירה או סתירה בחוק

כל תביעה משפטית, פעולה או הליך הנובעים או קשורים לתנאי שירות אלה או לאתר יוגשו אך ורק בבתי המשפט הפדרליים של ישראל