מדיניות ניהול ואחריות


מדיניות ניהול ואחריות בארגון 


?מזה מדיניות ניהול ואחריות

המדיניות הזאת קובעת את התנאים שההנהלה שלנו שומרת ופועלת על מנת להגן על הארגון והשתמשים\לקוחות שלנו

פתח דבר

המדיניות הזאת פועל על כל השירותים שאנחנו מספקים, כל שירות שהוא נמצא בחוות השרתים שלנו או שירות המנוהל על ידי הארגון
למעט שירותים צעד שלישי כפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו
כל שירות שמעביר מידע דרך שרתי הארגון כפוף למדיניות זו
כל אתר הנמצא בבעלות הארגון כפוף למדיניות זו

התנהלות כללית בשירותים

השירות ניתן לך "כפי שהוא" ו"כפי שזמין "ועם כל התקלות והליקויים ללא אחריות מכל סוג שהוא
במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, אנו, בשם עצמנו ובשם שותפינו ובנותני הרישיון ונותני השירות שלנו,מתנערים מפורשות מכל האחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, ביחס לשירות, כולל כל האחריות המשתמעת על סחירות, התאמה למטרה מסוימת, כותרת ואי הפרה, ואחריות שעלולות לנבוע מתוך התמודדות, מהלך ביצועים, שימוש או נוהג מסחרי
מבלי להגביל את האמור לעיל

אנו לא נותנים אחריות או התחייבות, ואיננו נותנים כל הצגה שהשירות יענה על דרישותיכם, ישיג תוצאות מיועדות, יתאים או יעבוד עם תוכנות, אתרים, מערכות או שירותים אחרים, שיפעילו ללא הפרעה, לעמוד בכל תקני הביצוע או האמינות או להיות נטול שגיאות או שכל שגיאה או פגם יכול או יתוקן

אנחנו לא חייבים להעניק תמיכה לכול השירותים שאתם משתמשים, מתחברים לשירותים שלנו

:מבלי להגביל את האמור לעיל, לא אנו וכל ספק נותנים כל הצגה או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע
 באשר לתפעול או זמינות השירות, או למידע, לתוכן ולחומרים או למוצרים הכלולים בו (i)
כי השירות יהיה ללא הפרעה או נטול שגיאות (ii)
 באשר לדיוק, אמינות או מטבע של כל מידע או תוכן הניתן באמצעות השירות או (iii)
כי השירות, השרתים שלו, התוכן או הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו מאתנו או מטעמנו נקיים מווירוסים, סקריפטים, סוסים טרויאניים (iv) תולעים, תוכנות זדוניות, פצצות זמן או רכיבים מזיקים אחרים
כמה תחומי שיפוט אינם מאפשרים אי הכללה של או הגבלות על אחריות משתמעת או מגבלות על זכויות החוק החלותיות של צרכן, כך שחלק מההגבלות והמגבלות לעיל עשויות שלא לחול עלייכם

הגבלת אחריות כללית

על אף כל נזק שעלול להיגרם לך, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל
בשום מקרה לא נהיה אנו או הספקים שלנו אחראים לנזקים מיוחדים, מקריים, עקיפים או תוצאתיים
לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים או מידע אחר, להפרעה עסקית, לפגיעה בגוף, לאובדן פרטיות הנובעת או הקשורה בכל אופן לשימוש או אי-שימוש בשירות, תוכנות צד שלישי ו/או חומרה של צד שלישי המשמשת את השירות, או אחרת בקשר עם כל הוראה בהסכם זה
גם אם נמסר לנו או לספק כלשהו על האפשרות של נזקים כאלה מדינות/שיפוט מסוימות אינן מאפשרות אי הכללה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההרחקה לעיל לא תחול עלייכם

ישום

רשאית להקצות תנאים והגבלות אלה או IMS - Network
כל חלק ממנו ללא הגבלות
אינכם רשאים להקצות תנאים והגבלות אלה או
כל חלק מהתנאים וההגבלות אלו לצדדים שלישים כלשהם

חוק מסדיר

תנאים והגבלות אלה וכל מחלוקת או תביעה הנובעת או קשורות אליהם, יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקים הפנימיים של מדינת ישראל
מבלי לתת תוקף לכל בחירה או סתירה בחוק

כל תביעה משפטית, פעולה או הליך הנובעים או קשורים לתנאי שירות אלה או לאתר יוגשו אך ורק בבתי המשפט הפדרליים של ישראל