פלטפורמת אלפיין


 תקנון השימוש בפלטפורמת אלפיין ללקוחות


?מזה אלפיין

ומשתמשת במודלים מיוחדים שמתאימים את הקוד לאפלקצייה שמריצה את המשחק שלכם Assembly, GO אלפיין זה אפלקצייה שבנוייה על
כאשר השחקן שלכם בוחר במשחק, אלפיין תפעיל את המשחק ותחבר אותו ישירות לשרת שלכם

(Steam) אלפיין יכולה לתמוך בכל משחק כולל משחקים שהם שלכם ולא זמינים בחנויות גדולות

לאחר שאתם מקבלים את אלפיין אתם יכולים להפיץ אותה לשקחנים שלכם, הם מורידים את התוכנה ומתקינים אותה על המחשב שהלם
מתי שהם רוצים לשחק בשרת שלכם הם פשוט מפיעילים את האפלקצייה ופשוט נכנסים לשרת שאתם הגדרתם

פתח דבר

אלפיין היא פלטפורמה שלנו, בבעלות מלאה שלנו שפותחה על ידי הצוות שלנו והפרטנרים העסקיים שלנו
התקנון הזה תקף על לקוחות אלפיין ולא על משתמשי אלפיין
תקנון משתמשי אלפיין

אם נחליט לשנות את תקנון לקוחות אלפיין שלנו שלנו, נפרסם שינויים אלה בדף זה ו/או נעדכן את תאריך השינוי של תקנון אלפיין להלן

Alfine של (EULA) הסכם רישיון משתמש קצה

IMS - Network הוא הסכם בינכם לבין ("EULA") הסכם רישיון משתמש קצה זה

\או מהמשווקים IMS - Network  זה מסדיר את הרכישה והשימוש שלכם בתוכנת אלפיין שלנו ישירות מאיתנו  EULA הסכם
.מפיצים מורשים שלנו

להלן מפיץ, כל אדם אשר קיבל רשיון וקנה את מאיתנו עותק מעוצב של פלטפרומה אלפיין (היא, הם, הוא, אנחנו, אתם, אתן, קהילה, ארגון)

.Alfine אנא קראו את ההסכם הזה לפני ההתקנה והשימוש בתוכנת

אם אתם מתקינים את גרסאת האלפיין שלנו או גרסאת אלפיין לנסיון הסכם הזה יסדיר גם את תקופת הנסיון
על ידי לחיצה על "התקנה" או "קבל" אתם מאשרים את הסכמתכם לתוכנה ומסכימים להיות מחוייבים לתנאי הסכם רשיון משתמש קצה זה

אם אתם קשורים בהסכם זה בשם חברה או ישות משפטית אחרת, אתם מצהירים שיש לכם הסמכות לחייב ישות כזו וגם את שותפיה לתנאים והגבלות אלה
אם אין לכם סמכות כזו או אם אינכם מסכימים עם התנאים וההגבלות של ההסכם זה, אל תתקינו או תשתמשו בתוכנה

IMS - Network הסכם זה יחול רק על התוכנה המסופקת על ידי
בזאת, ללא קשר אם מתייחסים או מתוארים לתוכנה אחרת. התנאים חלים גם על כל עדכוני רשת, תוספות, שירותים מבוססי אינטרנט ושירותי
תמיכה עבור התוכנה, אלא אם יש תנאים אחרים נלווים לפריטים אלה בעת המסירה. אם כן, התנאים אלה חלים

רכישת רשיון

כאשר אתם רוכשים את הפלטפורמה אתם מקבלים רשיון לשימוש והפצה של האפלקצייה שלכם שעוצבה במיוחד בשבילכם
התנאים תלויים בחבילה שאתם רוכשים ובמה שמצויין באתר

הענקת רישיון

מעניקה לכם רשיון אישי, לא ניתן להעברה, לא בלעדי להתשמש בתוכנת אלפיין במכשירים שלך בהאתם לתנאים של ההסכם IMS - Network

אתם רשאים לטעון את תוכנת אלפיין במכשירים אישיים שנמצאים בשליטתכם (מחשב, מחשב נייד) אתם אחראים לוודא שהמכישירים שלכם
עומדים בדירשות המנימום של תוכנת אלפיין

רשיון קוד

אנחנו לא נותנים רשיון לקוד שלנו, הקוד הוא בבעלות מלאה של הארגון ופרטנרי התכנות שלנו
כל נסיון להפצת הקוד יוביל למחיקת רשיון הלקוח שלכם
רשיון הקוד המלא לפלטפורמה ימכר בסכום מניות של המוצר, והערכת הפרטנרים העסקיים שלנו

אינכם רשאים

לערוך, לשנות, לשנות, להתאים, לתרגם או לשנות בכל דרך אחרת את התוכנה כולה או כל חלק מהתוכנה ולא לאפשר לתוכנה כולה או לחלק ממנה להיות משולב עם או להשתלב בכל תוכנה אחרת, ולא לבצע פירוק, פירוק או הנדסה לאחור של תוכנה או ניסיון לעשות דברים כאלה
.לשכפל, להעתיק, להפיץ, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכנה לכל מטרה מסחרית

לאפשר לצדדדים שלישיים להשתמש בתוכנה לטובתו של הצעד השלישי או להשתמש בתוכנה בכל דרך המפרה כל חוק מקומי, לאומי או בינלואמי רלוונטי

כל שימוש בתוכנה המפר את התנאים האלה מהווה הפרה גורפת וחמורה על הסכם לקוח זה

קניין רוחני ובעלות

הארגון שומר בכל עת את הבעלות על התוכנה כפי שהורדה במקור על ידכם ועל כל ההורדות הבאות של התוכנה על ידכם
התוכנה (וזכויות היוצרים, וזכויות הקניין הרוחני אחרות מכל סוג בתוכנה, לרבות שינוי שנעשה בה)
יהיו בבעלות של הארגון והפרטנרים העסקיים שלנו

שומרת לעצמה את הזכות להעניק רשיונות לשימוש בתוכנה לצדדים שלישיים IMS - Network

לקוחות אלפיין אשר רכשו את האפלקצייה בעלי זכויות מלאות להפצה של האפלקצייה

סיום

הסכם זה ייכנס לתוקף מהתאריך שבו תשתמשו לראשונה בתוכנה וימשיך עד לסיומו אתם רשאים לסיים אותו בכל עת על ידי מחיקת התוכנה מהמחשב שלכם

זה גם יסתיים באופן מיידי בגלל אי עמידה בתנאי כלשהו של הסכם זה
עם סיום כאמור, הרישיונות הניתנים בהסכם זה יסתיימו לאלתר ואתם מסכימים להפסיק כל גישה ושימוש בתוכנה

חוק מסדיר

הסכם זה, וכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או בקשר עם הסכם זה, יהיו כפופים לחוקים של מדינת ישראל